Custom QMK keymap for the HS60 PCB.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Lionel Le Folgoc ccbadf4b72 Fix badly exported images 8 miesięcy temu
default.json Updates for v3 8 miesięcy temu
default.png Fix badly exported images 8 miesięcy temu
fn.json Updates for v3 8 miesięcy temu
fn.png Fix badly exported images 8 miesięcy temu
keymap.c Updates for v3 8 miesięcy temu
readme.md Updates for v3 8 miesięcy temu

readme.md

Custom keymap based on ANSI HS60

Vim/readline-like:

 • Fn + h: left
 • Fn + j: down
 • Fn + k: up
 • Fn + l: right
 • Fn + a: home
 • Fn + u: page up
 • Fn + d: page down
 • Fn + s: scroll lock
 • Fn + o: pause
 • Fn + e: end
 • Fn + p: print screen
 • Fn + i: inser

Default:

Default

Fn:

Fn

(Images generated on http://www.keyboard-layout-editor.com/)