Small command line utility to migrate Thunar emblems.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Lionel Le Folgoc 575d3bc476 Add .gitignore 8 lat temu
src Correctly silence warnings without -V 8 lat temu
.gitignore Add .gitignore 8 lat temu
AUTHORS Initial import 8 lat temu
COPYING Initial import 8 lat temu
ChangeLog Initial import 8 lat temu
INSTALL Initial import 8 lat temu
Makefile.am Initial import 8 lat temu
NEWS Initial import 8 lat temu
README Initial import 8 lat temu
autogen.sh Initial import 8 lat temu
configure.ac.in Initial import 8 lat temu

README